TTL (Työterveyslaitos): Työuupuneet ovat tavallista herkempiä reagoimaan negatiiviseen äänensävyyn

25.2.2015 klo 00:01

Kun ihminen uupuu työssään, hän kokee usein muistin, oppimisen ja keskittymisen vaikeuksia. Työterveyslaitoksen aivotutkimushanke osoitti, että työuupuneet reagoivat herkemmin negatiiviseen äänensävyyn ja hitaammin positiiviseen äänensävyyn kuin muut. Tutkimus on julkaistu tieteellisessä International Journal of Psychophysiology –lehdessä.


 

–    Tutkimustulos lisää ymmärrystä työuupumuksesta ja niistä tiedonkäsittelyn vaikeuksista, joita työuupuneet usein kokevat. Tutkimustilannetta voidaan ajatella esimerkiksi avokonttorissa työskentelyä muistuttavana tilanteena, kertoo psykologi Laura Sokka Työterveyslaitoksesta.

–    Uupuneiden aivot reagoivat nopeasti taustalta kuuluvaan puheeseen, jossa on negatiivinen, esimerkiksi vihainen sävy. Työn suorittamiseksi heidän tarkkaavaisuutensa pitäisi olla suuntautunut aivan muualle.

Tutkimukset tehtiin Työterveyslaitoksen Aivot ja työ -tutkimuskeskuksessa. Tutkimukseen osallistui 41 työssä käyvää henkilöä, jotka kokevat eriasteisia työuupumusoireita sekä 26 verrokkihenkilöä.

– Tutkimme erilaisilla puheäänillä havaintotarkkuutta sekä tarkkaavuuden kaappautumista yllättäviin, voimakkaan emotionaalisesti esitettyihin ärsykkeisiin, kertoo Sokka.

– Havaintotarkkuudessa työuupuneilla ei ollut ongelmaa. Sen sijaan emotionaalisilla ärsykkeillä kuten äänensävyllä oli vaikutusta. Työuupuneet ovat tavanomaista herkempiä ja nopeampia reagoimaan negatiivisiin ääniin ja vastaavasti hitaampia reagoimaan positiivisiin ääniin, selittää Sokka.

Tutkimuksen aikana tutkittavan työtehtävä ei liittynyt puheääniin, vaan työssä tuli kiinnittää tarkkaavaisuus toisaalle. Aivosähkökäyrää rekisteröidään asettamalla aivojen sähköistä toimintaa mittaavia antureita tutkittavan pään pinnalle.

–    Työuupumus on suomalaisessa työelämässä asia, johon on puututtava myös tutkimuksen keinoin. Nämä tulokset sekä valmisteilla olevat uudet aivotutkimukset työuupumuksesta auttavat esimerkiksi työterveyshuoltoja suunnittelemaan työuupumuksen hoitopolkuja, toteaa tutkimusta Työterveyslaitoksella ohjaava tutkimusprofessori Minna Huotilainen.

 

Videohaastattelut


Video: Tutkimusprofessori Minna Huotilaisen ja psykologi Laura Sokan keskusteluvideo aiheeseen liittyen on katsottavissa osoitteessa http://blogs.helsinki.fi/cicero-brainandlearning/


Artikkeli: Sokka Laura, Huotilainen Minna, Leinikka Marianne, Korpela Jussi, Henelius Andreas, Alain Claude, Müller Kiti, Pakarinen Satu
Alterations in attention capture to auditory emotional stimuli in job burnout: An event-related potential study. International Journal of Psychophysiology Dec2014, Vol. 94 Issue 3, p427-436