STTK: Haluaa uuden hallituksen huolehtivan keski- ja pienituloisten ostovoimasta

2.3.2015 klo 00:01

Jukka Ihannus STTK:n johtaja.
Jukka Ihannus STTK:n johtaja.

STTK:n mielestä seuraavan hallituksen on linjauksillaan ja päätöksillään varmistettava hyvinvointimallimme säilyminen, mutta uudistukset ovat välttämättömiä.

Arvio on, että vuosina 2015 – 2019 talous kasvaa noin 2 prosenttia vuodessa. Se ei riitä vakauttamaan julkista taloutta eikä parantamaan työllisyyttä. Talouspolitiikalla on vahvistettava työllisyyttä, poistettava työllistymisen esteitä ja saatava työttömyys vähenemään.

Lyhyellä aikavälillä ja talouden jatkuessa epävarmana on mahdollista maltillisesti kasvattaa velkaa, jos se tukee rakenteiden uudistamista, joka puolestaan hillitsee julkisen talouden kestävyysvajetta. Julkisen sektorin kivijalka on kuitenkin verotuloissa.

Verotuksessa on ensi vaalikaudella pyrittävä laajaan veropohjaan, joka mahdollistaa kohtuulliset verokannat. Verotuksella on tuettava kasvua, työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Palkkaverotuksella on tuettava keski- ja pienituloisten ostovoimaa, ylipäätään palkkaverotusta ei STTK:n mielestä ole enää varaa kiristää. Sen sijaan pääomien verotusta voidaan kiristää. On myös selvitettävä mahdollisuudet varallisuusveron palauttamiseen. Perintö- ja lahjaverotus on säilytettävä osana verojärjestelmää.

Arvonlisäveroon liittyvät päätökset ovat viime vuosina olleet hyvin poukkoilevia. STTK:n mielestä yleistä arvonlisäverokantaa ei pidä nostaa. Alv-kantojen yhdistämistä on selvitettävä huomioiden kuitenkin työllisyys- ja tulonjakovaikutukset. Ympäristöperusteisia veroja ei pidä kiristää. Alkoholi- ja tupakkaveroa voidaan maltillisesti kiristää.

Harmaan talouden torjuntaan tarvitaan lisää paukkuja. Yritystoiminnan ja työnteon on aina pohjauduttava rehellisyyteen. Pimeä työ ja harmaa talous rapauttaa hyvinvointipalveluiden rahoitusta. Viranomaisten resursseista on huolehdittava ja Suomen on oltava myös kansainvälisesti aktiivinen, jotta maailmanlaajuista veroparatiisitoimintaa saadaan kitkettyä.