Jylyliiton luottamusmiesvaalit

11.11.2016

Jytyliiton luottamusmiesvaalit on päätetty järjestää aiempien luottamusmies määrien mukaan. Ehdokasasetteluaika on 10.11. - 18.11.2016 klo 14:00. Ehdokkaaksi voivat ilmoittautua HSL:ssä työskentelevät Jytyliiton jäsenet. Ilmoittautuminen tapahtuu suostumuslomakkeella. Lomake löytyy HSL:n intrasta (Rinkeli) ja lomakkeita on myös saatavilla nykyisiltä luottamusmiehiltä Jarmo Vaaralalta ja Irmeli Molinilta. Lomakkeet palautetaan suljetussa kirjekuoressa määräaikaan mennessä edellä mainituille henkilöille. Vaalitoimikunta avaa kirjekuoret seuraavassa kokoukseessa ja päättää vaalien järjestelyistä.

Liitteet