JYTYN LUOTTAMUSMIESVAALIT HELSINGIN KAUPUNGISSA LÄHESTYY

24.10.2018

LUOTTAMUSMIEHIÄ JA VARALUOTTAMUSMIEHIÄ valitaan jokaisen toimialueen palvelukokonaisuuteen ja hallintoon sekä Kkansliaan, Talpaan, Staraan, Palvelukeskukseen, Tarkastusvirastoon, HKL:ään sekä Pelastuslaitokseen kuhunkin yksi ja hänelle vara. Ehdokkaaksi voi asettua vain sille lm-toimialueelle, missä työskentelee.

Luottamusmiesvaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki Helsingin kaupungilla työskentelevät Jytyliiton jäsenyhdistysten jäsenet ja valittavien pää- ja luottamusmiesten toimikausi on kaksi vuotta,  1.1.2019 - 31.12.2020.

Helsinkiin valitaan VIISI PÄÄLUOTTAMUSMIESTÄ KASKO-, KUVA- ja SOTE-toimialoille, KYMP-toimialalle pitäen sisällään Pelastuslaitoksen ja HKL:n sekä sekä KESKUSHALLINTOON sisältäen Kaupungin kanslian, Tarkastusviraston, Talpan, Staran, Palvelukeskuksen ja Työterveys Helsingin. Pääluottamusmiehiä valitaan yksi kullekin toiminta-alueelle ja ehdokkaaksi voi asettua vain sille toimialueelle, missä itse työskentelee. Varapääluottamusmies valitaan luottamusmiesten joukosta.

LUOTTAMUSMIEHIÄ JA VARALUOTTAMUSMIEHIÄ valitaan jokaisen toimialueen palvelukokonaisuuteen ja hallintoon sekä Kkansliaan, Talpaan, Staraan, Palvelukeskukseen, Tarkastusvirastoon, HKL:ään sekä Pelastuslaitokseen kuhunkin yksi ja hänelle vara. Ehdokkaaksi voi asettua vain sille lm-toimialueelle, missä työskentelee.

Ehdokkaaksi voi asettua sekä pääluottamusmieheksi, luottamusmieheksi tai varaluottamusmieheksi, kaikkiin tai kuhunkin erikseen.

EHDOKASASETTELU alkaa 25.10.2018 kello 8.00 ja päättyy 8.11.2018 kello 16.00.

Pää- ja luottamusmiesehdokkaaksi voi asettua Helsingin kaupungin palveluksessa oleva Jytyliiton jäsenyhdistyksen jäsen, joka ilmoittautuu sähköpostilla Jyty Metropolin jäsenpalvelusihteerille niina.karonen@jytyliitto.fi ehdokasasettelun aikana.

Sähköpostissa tulee ilmoittaa oma nimi, Jytyn jäsennumero, ammattinimike, oma työpaikka ja se, haluaako pääluottamusmies-, luottamusmies- tai varaluottamusmiesehdokkaaksi sekä mille toimialueelle.

Pää-ja luottamusmies on Jytyn ja siihen kuuluvien työntekijöiden edustaja työpaikalla. Luottamusmiehen perustehtävä on edustaa oman toimialueensa jytyläisiä jäseniä työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä yhteistoiminta-asioissa. Helsingissä luottamusmiehen tärkein tehtävä on toimia oman palvelukokonaisuuden/hallinnon tai liikelaitoksen henkilöstötoimikunnassa Jytyläisenä edustajana.

Luottamusmiesjärjestelmä perustuu työehtosopimuksiin ja luottamusmiessopimuksiin, joissa on määritelty luottamusmiehen asema, oikeudet ja velvollisuudet.

Jyty tarjoaa luottamusmiehilleen koulutusta luottamusmiesuran kaikissa vaiheissa, jotta paikalliselle edunvalvonnalle saadaan paras mahdollinen tuki. Koulutus on palkallista.

Nyt sinulla on mahdollisuus ottaa haaste vastaan ja lähteä mukaan luottamusmiestoimintaan.

 

Helsingissä 24.10.2018

 

Lisätietoja

Jussi Ruokonen

Puheenjohtaja

Jyty Metropolin keskusvaalitoimikunta