Jyly Driver

Johtokunta toimikaudelle 2019                         

PuheenjohtajaJari Turpeinenjape (z) jyly.fi010 477 4750
JohtokuntaTimo Taponen (sihteeri)  
 Terho Kuosku