Jyty: Metropolihallinnon valmistelu etenee - lainsäädäntöluonnos lausunnolle

16.12.2014 klo 00:01

Luonnos metropolilainsäädännöksi lähtee lausuntokierrokselle.

Helsingin seudun metropolihallinto saisi vastuulleen maankäytön, asumisen ja liikenteen tehtäviä ja päätöksentekoa.Valtiovarainministeriö lähetti lainsäädäntöluonnoksen lausuntokierrokselle keskiviikkona 10. joulukuuta. Lausuntoaika päättyy 4. helmikuuta.Luonnosta on valmisteltu ministeriöiden virkamiesten yhteistyönä. Vaalijärjestelmävaihtoehtoja ovat työstäneet puolueiden puoluesihteerit.

Lakiesitystä ei vielä ole poliittisella tasolla lopullisesti linjattu.Uudistus kokoaisi metropolialueen maankäytön, asumisen ja liikenteen tehtäviä ja päätöksentekoa metropolialueella.

Tätä tarkoitusta varten ehdotetaan perustettavaksi metropolihallinto, joka olisi niin sanottu pakkokuntayhtymä.

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttäisi vaaleilla valittu valtuusto.Metropolihallinnon jäsenkuntia olisivat kaikki Helsingin seudun 14 kuntaa: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää ja Pornainen. Lisäksi Porvoolla ja Lohjalla olisi mahdollisuus halutessaan liittyä metropolihallintoon.

Uudistuksella pyritään tiivistämään metropolialueen kuntien yhteistyötä ja saamaan aikaan kuntarajat ylittävää päätöksentekoa. Samalla edistetään metropolialueen yhdyskuntarakenteen tiivistymistä, elinvoimaa ja kansainvälistä kilpailukykyä, päätöksenteon kansanvaltaisuutta sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävää kehitystä.Metropolihallinnolle ei esitetä verotusoikeutta, vaan sen tehtävät rahoitettaisiin kuntien maksuosuuksilla. Lisäksi metropolihallinnolle maksettaisiin valtionavustusta kustannuksiin, jotka aiheutuvat kunnille uusien lakisääteisten tehtävien tai laajenevien velvoitteiden hoitamisesta sekä metropolihallinnolle valtiolta siirtyvien tehtävien hoitamisesta. Avustusta maksettaisiin myös kustannuksiin, jotka aiheutuisivat joukkoliikenteen yhtenäisen lippujärjestelmän luomisesta ja ylläpitämisestä metropolialueella.

Metropolihallinnon vastuulle maankäytön, asumisen ja liikenteen tehtäviäMetropolihallinnon tehtävät koottaisiin alueen kunnilta, kuntayhtymiltä, Uudenmaan liitolta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Metropolihallinnon keskeisimpinä tehtävinä olisi- laatia ja hyväksyä metropolikaava, joka ohjaa alueen maankäytön, asumisen ja liikenteen tulevaa kehitystä- suunnitella ja hoitaa alueen joukkoliikennettä.

Metropolikaava korvaisi metropolialueella maakuntakaavan. Uudenmaan liitto laatisi edelleen muuta Uuttamaata koskevan maakuntakaavan. Kunnille jäisi mahdollisuus laatia yleis- ja osayleiskaavoja, ja ne olisivat joko metropolikaavaa tarkentavia tai merkitykseltään paikallisia.

Metropolihallinnolle ehdotetaan siirrettäväksi joukkoliikenteen tehtävät, joita nykyään hoitaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Metropolihallinnolle siirtyisivät myös Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennetehtävät metropolialueella. Liikennejärjestelmäsuunnittelu kytkettäisiin kiinteästi metropolikaavoitukseen, jotta alueen yhdyskuntarakennetta saataisiin tehostettua.

Metropolihallinnolle siirrettäisiin myös Helsingin seudun ympäristö-kuntayhtymän (HSY) seutu- ja ympäristötiedon tehtävät. Lisäksi metropolihallinto vastaisi maankäytön ja asumisen strategisesta kehittämisestä.

Metropolivaalit kuntavaalien yhteyteenMetropolihallinnon ylimpänä päättävänä elimenä toimisi esityksen mukaan vaaleilla valittava valtuusto. Metropolivaalit järjestettäisiin kunnallisvaalien yhteydessä, ja valtuuston toimikausi olisi neljän vuoden pituinen.Metropolialue olisi vaaleissa yhtenä vaalipiirinä. Jotta alueellinen edustavuus turvattaisiin, jokaisesta metropolialueen kunnasta valittaisiin vähintään yksi metropolivaltuutettu.