HELB:IN LIIKETOIMINNAN MYYNTI KOIVISTON AUTO-KONSERNILLE

5.10.2015 klo 12:00

Helsingin Bussiliikenne Oy myynti päätös esillä Helsingin kaupunginvaltuustossa 21.10.2015
Helsingin Bussiliikenne Oy myynti päätös esillä Helsingin kaupunginvaltuustossa 21.10.2015

Helsingin kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 5.10.2015 Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminnan myyntiä Koiviston Auto-konserniin kuuluvalle Viikin Linja Oy:lle.

Suunniteltu kauppa pitää sisällään HelBin linja-autokaluston, liikennöintisopimukset, liiketoiminnan muun käyttö- ja vaihto-omaisuuden, yhtiön toiminimen sekä henkilöstön. 

Henkilöstö siirtyy ostajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen periaatteen mukaisesti.  Yhtiön nimi ei siis muutu ja HelB jatkaa toimintaansa pidennetyillä vuokrasopimuksilla Ruskeasuon ja Vartiokylän varikoilla.

Jäsenistölle informoidaan tarkemmin tilanteesta myöhemmin.

 

Liiketoimintakauppa edellyttää kaupunginvaltuuston hyväksyntää. Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 21.10.2015. Esityksen mukaan liiketoiminta siirtyisi uudelle omistajalle 1.1.2016.