Työterveyslaitos - Työhyvinvointi

Klikkaa työterveyslaitos-logoa - pääset kätevästi internet sivulle.

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin tutkija, kehittäjä ja asiantuntija. Hyvinvointia työstä on visiomme, sillä hyvinvointi ja pidemmät työurat liittyvät kiinteästi yhteen. Terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia.

Osaamisemme on sekä kansallisesti, että kansainvälisesti tunnustettua ja kysyttyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, kansalaiset, julkinen valta, työterveyshuollot sekä muut työhyvinvointia kehittävät ja siihen liittyvää tietoa levittävät organisaatiot. 

Väitös 2.12. Heikki Frilander: Terveysongelmat varhaisessa aikuisiässä ennakoivat työkyvyttömyyseläkettä (25.11.2016)

Työterveyslaitoksen ylilääkäri Heikki Frilander väittelee 2.12.2016 Helsingin yliopistossa aiheesta "Lifestyle and health-related factors in relation to musculoskeletal and mental disability - a life course approach".

Uusi hanke: Tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? (25.11.2016)

Työterveyslaitos on käynnistämässä uutta interventiotutkimusta "Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi – tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä?" Hankkeessa arvioidaan istumisen tauottamisen vaikutuksia.

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluita korvataan 1.1.2017 alkaen (18.11.2016)

Ehkäisevän työterveyshuollon etäpalveluja voidaan korvata työterveyshuollon kustannuksina vuoden 2017 alusta. Työpaikkaselvitykset pitää edelleen tehdä käymällä työpaikalla.

Työkykyjohtamisella saadaan miljardien eurojen työkyvyttömyyskustannukset laskuun (16.11.2016)

Työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset ovat kääntyneet hienoiseen laskuun, kertoo Tekemättömän työn vuosikatsaus 2016.

Digiajan arvoverkoissa syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia (11.11.2016)

eArvonluonti-hankkeella pyritään lisäämään ymmärrystä uudenlaisissa arvoverkoissa syntyvistä liiketoimintamahdollisuuksista.

Vuorotyöuupumuksen taustalta löytyi geneettinen syy (27.10.2016)

Osa ihmisistä sopeutuu hyvin vuorotyöhön, mutta kaikille jatkuva vuorokausirytmin vaihtuminen ei sovi. Suomalaistutkijat ovat nyt havainneet, että melatoniinireseptorigeenin toiminta vaikuttaa vuorotyön sietoon.

Entistä useampi altistuu työssään PAH-yhdisteille, arseenille ja kadmiumille (19.10.2016)

Noin 17 000 työntekijää altistuu vuosittain syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille työssään. Määrä on pysynyt ennallaan vuodesta 2009 lähtien.

Yhteistyö Gofore Oy:n kanssa jatkuu (18.10.2016)

Asiakasdialogi ja Lean ovat keskiössä Goforen ja Työterveyslaitoksen yhteistyössä.

Jakamistalouden vaikutukset työhön ja työmarkkinoihin puhuttavat seminaarissa 8.11. (11.10.2016)

Work Up! Joukkoistetun työn tulevaisuus Suomessa -seminaarissa 8.11.2016 pohditaan, miten jakamistalous muuttaa työtä ja työmarkkinoita.

Väitös: Yhteiset käytännöt työstressin hallintaan puuttuvat (6.10.2016)

Työterveyshuollolla tai sen asiakasyrityksillä ei ole standardisoitua menetelmää työhön liittyvän stressin kartoittamiseen ja hallintaan, todetaan lääketieteen lisensiaatti Maritta Kinnunen-Amoroson tuoreessa väitöstutkimuksessa.