KVTES 2020 - 2021

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES) on kunta-alan suurin sopimusala. Sen piirissä on 312 000 palkansaajaa. KVTES 2020–2021 on voimassa 1.4.2020-28.2.2022.

KVTES 2020-2021