Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 on 1.32 %

Jylyn jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Myös työttömyyskassan etuudesta pidätetään automaattisesti sama prosentuaalinen jäsenmaksu.

Jos et saa palkka, niin jäsemaksu on euromääräinen, 5 euroa kuukaudessa.Opiskelijajäsenten jäsenmaksu poistui, mutta palkkatyöstä opiskelun ohella maksetaan prosentuaalinen jäsenmaksu 1,32 %.

Eläkkeelle jääneiden kannatusjäsenmaksu on 36 euroa vuodessa.

Yhdistyksen sääntöjen 8 § 

Jäsenen tulee suorittaa palkanmaksukauden ennakonpidätyksen alaisesta palkasta laskettavaa, Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukaista prosentuaalista Jytyn jäsenmaksua, joka sisältää liittojäsenmaksun ja jäsenmaksun palautusosuuden jäsenyhdistykselle.
Jäsenmaksu 5 §:ssä tarkoitetulle työttömyyskassalle suoritetaan prosentuaaliseen liittojäsenmaksuun sisältyvänä, näin kerätyistä varoista sitä jäseneltä erikseen perimättä.

Työttömyyskassan maksamasta etuudesta peritään prosentuaalinen jäsenmaksu. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan Jylylle työttömyyden alkamisesta.

Lisäksi jäsenen tulee suorittaa mahdollista ylimääräistä jäsenmaksua sen mukaan kuin Jyty:n sääntöjen 12 §:ssä on määrätty.                     

Kannatusjäsenet suorittavat euromääräisen vuosimaksun, jonka Jylyn kokous päättää, huomioiden Jytyn liittovaltuuston kalenterivuosittain tekemän päätöksen kannatusjäsenmaksun vähimmäismäärästä.