Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2021 on 1.32 %

Jylyn jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksenalaisesta palkasta. Myös työttömyyskassan etuudesta pidätetään automaattisesti sama prosentuaalinen jäsenmaksu.

Jos et saa palkka, niin jäsemaksu on euromääräinen, 5 euroa kuukaudessa.Opiskelijajäsenten jäsenmaksu on 3 euroa kuukaudessa opiskelun ajalta, palkkatyöstä opiskelun ohella maksetaan prosentuaalinen jäsenmaksu 1,32 %:

Eläkkeelle jääneiden kannatusjäsenmaksu on 36 euroa vuodessa.

Yhdistyksen sääntöjen 9 §

Jäsen, joka määräaikaisesti vähintään kuukauden ajaksi on jäänyt vaille palkkaa opiskelun, asevelvollisuuden, työttömyyden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden, synnytyksen, adoption tai lapsensa hoidon takia tai jäänyt vaille ansiosidonnaista työttömyyskassan maksamaa etuutta, on oikeutettu määräaikaisesti vapautumaan 1 momentissa tarkoitetusta jäsenmaksuvelvollisuudesta säilyttäen jäsenyytensä jäsenyhdistyksessä ja työttömyyskassassa ilmoittamalla asiasta yhdistyksen edustajalle tai liiton jäsenrekisteriin. Vapautus voi kestää enintään 12 kuukautta kerrallaan.

Jäsenen on tällöin suoritettava jäsenyhdistykselle prosentuaalisen jäsenmaksun sijasta syyskokouksen päättämää euromääräistä jäsenmaksua.