Jylyn historia

Kuvalähde: (C) HKL/Viestintä, 2013

 

ent. Liikennelaitoksen Virkailijayhdistys LVY ry

Liikennelaitoksen Virkailijayhdistys ry on perustettu 23.4.1946 nimellä Liikennelaitoksen virkamiesyhdistys. Nimi muutettiin 1970-luvulla Liikennelaitoksen Virkailijayhdistys LVY ry:ksi. LVY on toiminut koko ajan virastokohtaisena edunvalvontayhdistyksenä hoitaen kuukausipalkkaisen jäsenistönsä sopimus- ja palkkaetuja ansiokkaasti nykyisenä haasteellisena aikana.

Yhdistys toimi liikennealan henkilöstöä yhdistävänä tekijänä. Sen hallituksessa on edustettuna jaosten nimeämät useista ammattialoista koostuva jäsenistö, joka puolestaan koetaan rikkautena yhdistystoiminnassa ja edunvalvonnassa, sillä on tärkeää tietää muidenkin ammattien tarpeet ja vaatimukset. Varsinaisesta edunvalvonnasta vastaa pääluottamusmiehet apunaan työpaikkakohtaiset luottamusmiehet ja työsuojeluorganisaatiossa toimivat henkilöt.

Puheenjohtajat ja hallitus puolestaan kehittävät uusia sopimuksia ja hyväksyvät tai hylkäävät neuvottelutuloksia. Nykyiseen edunvalvontaan kuuluu olennaisena myös viihde- ja virkistystoiminta. Jyly järjestää yhteisiä juhlia ja matkoja pitkin vuotta, eli elämä ei koostu pelkästään työstä ja leivästä vaan siinä tarvitaan myös "sirkushuveja" (on vapaamuotoista yhdessäoloa).

Jyly on kuin pienoiskuva koko kaupungin liikennealan henkilöstöstä, sen jäsenistön yli kolmekymmentä ammattinimikettä antaa värikkyyttä ja haastetta yhdistystoimintaan.

Yhdistyksemme on hyvin arvostettu asiantuntijana kaupungin, kaupungin omistamien osakeyhtiöiden ja kuntayhtymien kanssa. Vuonna 2004 KVL muuttui Jytyliitoksi ja 1.6.2006 Liikennelaitoksen Virkailijayhdistyskin uudistui. Uuden itsenäisen yhdistyksen nimi vaihtui Jytyn liikennealan henkilöstöyhdistys Jyly ry:ksi.
Muutos ei ollut helppo, koska olimme aikaisemmin yksi Jyty Helsinki ry:n ammattiosastoista. Uusimme säännöt Jytyliiton mallisääntöjen mukaan Vuonna 2009 Jylyn jäsenmäärä on noin 320.